BJEŽI
PreisKategorie
30,00 knredovna 1 sjedalo
60,00 knredovna 2 sjedala
60,00 knljubavno
×
 Buy tickets
von:30,00 kn
bis:60,00 kn

MISTERO BUFFO
PreisKategorie
30,00 knParter
100,00 knLože
60,00 knParter 2
90,00 knParter 3
×
 Buy tickets
von:30,00 kn
bis:100,00 kn

IZGUBLJENI NA HORIZONTU
PreisKategorie
30,00 knredovna 1 sjedalo
60,00 knredovna 2 sjedala
60,00 knljubavno
×
 Buy tickets
von:30,00 kn
bis:60,00 kn

Dotaknuti rub svemira

Dotaknuti rub svemira

Do., 21. Jan. 2021, um 19:30

Rijeka sport d.o.o.Astronomski centar Rijeka

Mitteilung (Cijena ulaznice za djecu, učenike, studente, umirovljenike i osobe s invaliditetom (samo u Biljetarnici Astronomskog centra Rijeka): 20,00 kuna.)

Dotaknuti rub SvemiraAstronomski centar Rijeka

 Buy tickets
30,00 kn

OPROSTITE, MIMOIŠLI SMO SE
PreisKategorie
15,00 knredovna 1 sjedalo
30,00 knredovna 2 sjedala
30,00 knljubavno
×
 Buy tickets
von:15,00 kn
bis:30,00 kn