ISKRICA

ISKRICA

Wed., 29. Jan. 2020, al 20:00

Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku

Pretplatnička predstava

Sezona 19/20

PrezzoCategoria
60.00 kn1. kategorija
60.00 kn1. kategorija
50.00 kn2. kategorija
50.00 kn2. kategorija
×
 Buy tickets
da:50.00 kn
a:60.00 kn

STAKLENA MENAŽERIJA
PrezzoCategoria
60.00 kn1. kategorija
60.00 kn1. kategorija
50.00 kn2. kategorija
50.00 kn2. kategorija
×
 Buy tickets
da:50.00 kn
a:60.00 kn

SPLIĆANKE
PrezzoCategoria
70.00 kn1. kategorija
70.00 kn1. kategorija
60.00 kn2. kategorija
60.00 kn2. kategorija
×
 Buy tickets
da:60.00 kn
a:70.00 kn